Meer eiwit van eigen land

Het wordt in de toekomst steeds belangrijker om meer eiwit van eigen land te halen. Wij zijn hier dan ook actief mee bezig om dit in de toekomst mogelijk te maken. Met het hakselen van soja planten zetten we dit jaar weer een mogelijke stap.

De teelt van soja is niet gebaseerd op het dorsen van de bonen, maar op het produceren van veel blad. Als de bloei begint wordt deze gemaaid en geoogst als ruwvoer. Dit voordat de peul wordt gevuld.

Soja product

Voordelen

  • Hoge drogestof percentage per hectare
  • Hoge eiwitproductie
  • Korte bezetting van de bodem (juni - september)
  • Inzaaien na wintergewas
  • Laag waterverbruik

Ons doel: Een teelt in de zomermaanden met 8 ton drogestof met 20% ruw eiwit

Na inzaaien

  • Mogelijk om tussen 10-15 weken na inzaaien te oogsten
  • 8 ton drogestof per hectare
  • 30% eiwit in het blad
  • 13% eiwit in de stengel
  • Ruw eiwit percentage boven de 20%