Melkveehouder Jan Jaap van Nes

'Droogzetten is het begin van de nieuwe lactatie'

Jan Jaap van Nes

Piekproducties van 60 liter per dag zijn geen uitzondering meer sinds melkveehouder Jan Jaap van Nes een nieuwe droogstandsaanpak volgt. "Je ziet na het kalven nauwelijks een dip in de voeropname. Ze vreten gewoon door!"

Jan Jaap van Nes heef samen met zijn vrouw Stieneke een melkveebedrijf met 140 melkkoeien en 79 hectare grond in Eemster, bij Dwingeloo (Dr). Afgelopen jaar lag de productie op gemiddeld ruim 11.000 liter per koe.

14 kg droge stof

De basis voor een hoge productie leg je in droogstand, stelt de veehouder. Hij werkt sinds vier jaar met het droogstandsconcept van VisscherHolland. De koeien op het Drentse bedrijf krijgen een zorgvuldig samengesteld rantsoen, op basis van goed ruwvoer en het soja-eiwitproduct Bio-Chlor, dat hij om de dag klaarmaakt in de voermengwagen. De dieren vreten in de 42 dagen voor het kalven 14 kg droge stof per dag.

“We willen een zo hoog mogelijke drogestofopname per koe bereiken”, zegt Jan Jaap. “Ook tijdens de droogstand moet de pens goed gevuld blijven. Je ziet daardoor na het kalven nauwelijks een dip in de voeropname, omdat ze gewend zijn veel voer op te nemen. Ze vreten gewoon door!” Van Nes ziet het effect op de gezondheid van zijn dieren. Afkalfziekten komen nauwelijks meer voor. Ook de kalveren profiteren. “Tot een paar jaar geleden vaccineerden we onze koeien tegen het rotavirus, zodat de kalveren via de biest bescherming krijgen tegen diarree. Daar zijn we helemaal mee gestopt. Sinds we deze droogstandsaanpak volgen, is de biest zo goed dat de enting niets meer toevoegt.”

48 liter per dag

Dat deze aanpak werkt, is elke dag zichtbaar in de melkstal. Nieuwmelkte koeien met een piekproductie van 60 liter zijn geen zeldzaamheid. Begin 2018 zaten de koeien tot 60 dagen lactatie op 48 liter per dag. Om een hoge productie te halen en vast te houden, moet alles kloppen: goede huisvesting, een strak gezondheids- en vruchtbaarheidsmanagement en hoogwaardige voeders voor de lacterende koeien. De basis is een goede start na het kalven, daarvoor is de voeding in de droogstand essentieel, stelt Van Nes. “Op de dag waarop je een koe droog zet, begint de nieuwe lactatie."

Terug