Onderzoek Schothorst naar effect inkuilmiddel ADVANCE®

Meer droge stof in de kuil, meer eiwit in de melk

Het gebruik van inkuilmiddel ADVANCE levert zelfs onder ideale omstandigheden meerwaarde: meer droge stof in de kuil en een interessant effect op de eiwitbenutting. Dat blijkt uit een onderzoek van veevoerinstituut Schothorst Feed Research.

Dit onderzoek is de eerste wetenschappelijke toets op praktijkschaal, onder moderne Nederlandse omstandigheden. De Schothorst legde hiervoor twee kuilen aan met dezelfde snede voorjaarsgras. Bij één kuil is het inkuilmiddel ADVANCE van VisscherHolland ingezet, bij de andere is geen middel gebruikt. De kuilen zijn gemaakt van perfect gras: eerste snede van jong, egaal grasland. Het weer was ideaal, met dagelijks gemiddeld meer dan 12 uur zon per dag gedurende de week tot aan het maaien. Het gras is 24 uur na het maaien gehakseld en ingekuild, zonder te schudden.

Minder verliezen door betere conserveringUitkomst Schothorst kuil met en zonder Advance 300x115

Op het moment van inkuilen hadden beide kuilen dezelfde voederwaarde en evenveel droge stof. De analyse 8 weken na het inkuilen laat zien dat de onbehandelde kuil 313 g/kg droge stof bevatte, terwijl het drogestofgehalte van de kuil met het inkuilmiddel 345 g/kg was. Dat is een verschil van 32 gram, ofwel 10 procent. Dit grote verschil in drogestofgehalte laat zien dat de silage met het inkuilmiddel sneller stabiel was en daardoor minder conserveringsverliezen had. Ook aan het hogere suikergehalte is te zien dat de behandelde kuil sneller stabiel was. (zie tabel)

Lage voerkosten

Voor melkveehouder Tjeerd Dijkstra is ruwvoer van goede kwaliteit de manier om de kostprijs per liter melk laag te houden. Inkuilmiddel ADVANCE draagt daaraan bij. “We hebben geen conserveringsverliezen, nooit last van broei en de kuil is altijd fris en smakelijk.”

Topproductie

Bij collega’s zag melkveehouder Harold Willemsen wat inkuilmiddel ADVANCE met de kuilkwaliteit kan doen. Hij gebruikt het nu zelf 6 jaar. “Het is gewoon een heel rendabele investering.”

‘Het werkt’

Loonwerker Wiebren Rispens heeft al 8 jaar ervaring met ADVANCE inkuilmiddel. ‘Als je eenmaal een snee gras hebt gemaaid, dan wil je deze ook maximaal benutten.’

Hoe werkt ADVANCE inkuilmiddel

In drie stappen naar meer en beter ruwvoer

ADVANCE inkuilmiddel zorgt op 3 manieren voor meer melk per hectare: vlottere conservering, minder broei, betere verteerbaarheid. De conservering van voorgedroogd gras tot silage is een natuurlijk proces. Bacteriën zetten suikers in gras om in melkzuur. In het zure milieu dat hierdoor ontstaat, worden ongewenste micro-organismen inactief. ADVANCE inkuilmiddel stimuleert dit proces. Hoe sneller de conservering, hoe meer suiker en droge stof u behoudt.

 In 3 stappen naar meer en beter ruwvoer 768x327

Meer informatie over de werking van ADVANCE