Meer eiwit van eigen land

Het wordt in de toekomst steeds belangrijker om meer eiwit van eigen land te halen. Wij zijn hier dan ook actief mee bezig om dit in de toekomst mogelijk te maken. Met het hakselen van soja planten zetten we dit jaar weer een mogelijke stap.

De teelt van soja is niet gebaseerd op het dorsen van de bonen, maar op het produceren van veel blad. Als de bloei begint wordt deze gemaaid en geoogst als ruwvoer. Dit voordat de peul wordt gevuld.

Soja product

Voordelen

  • Hoge drogestof percentage per hectare
  • Hoge eiwitproductie
  • Korte bezetting van de bodem (juni - september)
  • Inzaaien na wintergewas
  • Laag waterverbruik

Ons doel: Een teelt in de zomermaanden met 8 ton drogestof met 20% ruw eiwit

Na inzaaien

  • Mogelijk om tussen 10-15 weken na inzaaien te oogsten
  • 8 ton drogestof per hectare
  • 30% eiwit in het blad
  • 13% eiwit in de stengel
  • Ruw eiwit percentage boven de 20%

        

 

Nieuwe ontwikkeling: soja alleen als plant inkuilen

Soja wordt in Nederland op kleine schaal geteeld. Daarbij zijn de sojabonen met name bedoeld voor humane consumptie en in mindere mate ook als veevoer. VisscherHolland heeft dit jaar 80 hectare gezaaid op verschillende plekken in Nederland. Het unieke van dit project is dat ze soja niet telen voor de bonen, maar dat de plant als GPS (gehele plant silage) wordt ingekuild. Melkvee.nl sprak met productmanager René Verhoeven.

Soja als GPS oogsten, wat moeten we ons daar bij voorstellen?

„Bij de traditionele sojateelt gaat het om de bonen en voor de veehouderij met name om de sojaschroot. Die bevat meer dan 40 procent eiwit. Bij dit project gaat het juist niet om de boon, maar om de plant. Die wordt geoogst vlak voor de boon zich vult. Het inkuilproces is vergelijkbaar met gras- en maïssilage.

Waarom zetten jullie in op het telen van soja als GPS?

Landbouw staat aan de vooravond van een grote verandering. Soja is een vlinderbloemige en sluit daarom heel goed aan bij de kringloop- en biodiversiteitsgedachte. Bij de teelt als GPS is alleen een startgift nodig van 15 tot 20 kuub drijfmest. Soja kan eind mei, begin juni nog gezaaid worden. Dat betekent eerst nog de mogelijkheid om één of twee sneden gras te oogsten. In september is het gewas al weer van het land zodat grasinzaai na de teelt nog heel goed mogelijk is. Daarbij levert soja als vlinderbloemige nog ongeveer 75 kilo stikstof na.

Maar de sojaboon bevat toch veel meer eiwit dan de plant zelf?

Klopt. Maar het telen van de boon doe je vooral om krachtvoer te vervangen. Deze variant is met name geschikt als ruwvoervervanger. Dit levert namelijk een veel hogere opbrengst, rond de 8 ton drogestof. Het eiwitgehalte is uiteraard een stuk lager, echter met rond de 20 procent nog steeds hoog. Als bemesting is slechts de helft aan stikstof nodig in vergelijking met het telen van soja voor de boon. Daarnaast komt de oogst en bewaring overeen met gras- en maïssilage terwijl de bonen veel meer bewerking vragen. Daar is de doorsnee loonwerker niet op ingericht en de verwerkingskosten zijn ook veel hoger.

Vraagt soja nog extra aandacht bij het inkuilen?

In principe kun je het met een doorsnee maaier maaien. Het product liever niet schudden in verband met bladverlies. Daarnaast moet het binnen 24 uur weg zijn en 30 procent drogestof is haalbaar. Verder is het prima aan te rijden of in een baal te persen.

Kan een veehouder tijdens het groeiseizoen nog kiezen of hij het als GPS wil oogsten of dat hij het laat staan en de bonen rijp laat worden?

Dat wordt lastig. Soja als GPS vraagt hele andere rassen dan soja voor de boon. Soja voor GPS bevat enzymen die de plant goed verteerbaar maken voor de koe. Daardoor kunnen je er wel 10 kilo drogestof van voeren. Soja die veredeld is voor de boon is maar beperkt te voeren, tot ongeveer 4 kilo. Voer je meer, dan geeft het problemen bij de vertering.

Op welke percelen kan de soja het beste geteeld worden?

In principe hebben we zowel op zand- als op kleigrond prima ervaringen. Wel dient de pH minimaal 5 en het liefst 5,5 te zijn. Dit geldt overigens ook voor andere vlinderbloemigen.

Wat is de voederwaarde?

De exacte voederwaarde hebben we nog niet goed in beeld. Bestaande ijklijnen om de voederwaarde te bepalen komen niet overeen voor dit gewas. Wel weten we inmiddels uit ervaring dat de koeien het erg smakelijk vinden. We gaan deze winter de betreffende bedrijven die de soja voeren op de voet volgen.

Bron: melkvee.nl

Testvelden

Steenderen
Rond 20 mei gezaaid

Soja silage 18 juni 2018 Steenderen

Opkomst na 28 dagenSoja silage 26 6 2018 Steenderen2


Opkomst na 36 dagen

Lelystad
16 ha soja silage

Inzaaien Verhoeven half juni

Inzaaien half juni 2018

 

Dag 4

Opkomst na 4 dagen
Soja Verhoeven dag 7 1

Opkomst na 7 dagen

 

Soja Verhoeven dag 13 3

Opkomst na 14 dagen

Soja Verhoeven dag 22 3

Opkomst na 22 dagen

Soja Verhoeven dag 32 2

Opkomst na 32 dagen

Rutten
11 ha soja silage

Opkomst Dijkveld Stol na 5 dagen

Opkomst na 5 dagen

 

Opkomst Dijkveld Stol na 15 dagen 3

Opkomst na 15 dagen

 


Opkomst Dijkveld na 32 dagen 1

Opkomst na 32 dagen

Karbow-Vietlübbe, Duitsland
26 ha soja silage

Zaaien Oost Duitsland 4

Zaaien begin juni 2018

 

Zaaien Oost Duitsland 3

Zaaien begin juni 2018

Westelbeers
25 m2 soja silage

Westelbeers na 5 dagen

Opkomst na 5 dagen

 

 

Westelbeers na 30 dagen 3

Opkomst na 30 dagen