Levende gisten

UltraCell is een geconcentreerde bron van een levende gistcultuur die het spijsverteringsstelsel positief beïnvloed.


Producten


Door het gebruik van levende gisten ontstaan er meer vezelverterende organismen. De populatie vezelverterende organismen wordt groter doordat er minder zuurstof is in de pens. Daarnaast wordt melkzuur sneller omgezet naar propionzuur waardoor de pens pH stijgt.

Dit heeft tot gevolg dat de koe door het voeren van levende gisten gezonder wordt en meer, maar vooral efficiënter, melk produceert.