Tijdelijke klaver

Het meest productieve 1-jarig tijdelijke klaver mengsel

MegaSeeds Tijdelijke klaver is een klavermengsel dat zorgt voor een groeistimulans van het zaad waar het mee gemengd wordt. De klavers in het mengsel dragen daarnaast ook bij aan de verbetering van de bodem en het vergroten van het stikstof leverend vermogen.

Tijdelijke klaver is dan ook ideaal om goed ruwvoer te produceren voor de eerste snede en werkt gunstig op de bodemvitaliteit.

  • 50% Inkarnaat klaver
  • 10% Alexandrijns klaver
  • 10% Perzisch klaver
  • 30% Winter wikken

De klavers gaan 1 jaar mee en hebben een zeer goede begin ontwikkeling. Ze stoelen niet uit en zijn makkelijk in gebruik. Tijdelijke klavers kunnen gemaaid als beweid worden.

Na een jaar zijn de Tijdelijke klavers weg, maar zullen de wortels nog stikstof naleveren aan het vervolg gewas.

Zaaien

10 kg/ha aangevuld met 20 kg Italiaan raaigras, Greenmix of een andere groenbemester

Zaaiperiode april - september

Verpakking

10 kg/zak

Starten met klavers?

Neem direct contact op het de specialist

$0521 - 513042 of mail