Veelal wordt grasland in het begin van het jaar of in het najaar vernieuwd. Er is hier dan doorgaans meer tijd voor en men is dan meer met het grasland bewerken bezig. Weiterlesen

*Als het ruwvoer op de kuilplaat of in de silo ligt, is er al veel tijd en werk in geïnvesteerd. Reden genoeg om de kostbare voederwaarde te koesteren. Een zuurstofdichte afdekking bepaalt het verschil tussen een goede en de beste kuil.* Weiterlesen

Het mestseizoen komt op vele percelen in Nederland laat op gang. Dit heeft te maken met het regenachtige weer. Doordat de mest laat op het land komt, kan het aandeel onbenutbaar eiwit in de kuil beïnvloed worden. Weiterlesen

Der Zeitpunkt und die Menge der Düngung sind unter anderem maßgeblich für die Ernte, die beim ersten Grasschnitt eingefahren wird. „Man sollte die Düngung auf die gewünschte Ernte abstimmen“, meint Raufutterexperte Harrald Helmers. Weiterlesen