Snijmais wordt geconserveerd door het met landbouwfolie goed luchtdicht af te sluiten. Het aanrijden en afdekken van de maiskuil is van groot belang om broei en schimmelvorming te voorkomen en de smakelijkheid en voedingswaarden te behouden. Hieronder volgen enkele tips voor het zo goed mogelijk afdekken van een maiskuil met grond.

 Maiskuil met grond aanleggen

1. Ondergrond Mais vormt bij het juist aanrijden een harde ondergrond met schuine kanten (glijbaan).

2. Onderfolie Een onderfolie zoals MegaBarrier en TopSeal zorgt voor een goede
afdichting van de maisbult. Bij het werken met grond brengt dit wel de nodige risico’s met zich mee. De landbouwfolie kan bij te veel grond makkelijker verschuiven over de onderfolie en daardoor onder te hoge spanning komen te staan.

3. Landbouwfolie Plaats de landbouwfolie altijd strak over de maisbult. Zorg ervoor dat de landbouwfolie aan alle zijkanten ruimschoots de grond raakt. Vouw het overtollige terug richting de maisbult of snijd het af. Zorg ervoor dat de overtollige landbouwfolie niet onder de voet van de maisbult komt.

4. Hoeveelheid grond Gebruik maximaal 10 centimeter grond. Breng de grond altijd met beleid, evenredig op de maisbult aan.

5. Voet Zorg ervoor dat de voet minimaal 1 meter breed is. Dit zorgt voor voldoende steun en stabiliteit van de maisbult.

6. Afwatering Zorg ervoor dat de geul niet te diep wordt en het water goed kan weglopen.

7. Kuilbeschermkleden Dit doet dienst als bescherming en regenwaterafvoer. Het regenwater komt dan niet direct op de grond terecht, waardoor verschuiving wordt voorkomen. Het kleed (bijv. Meganyl) zorgt voor een afwatering waardoor het water afloopt in de geul (6).

Om de landbouwfolie op haar plek te houden kan de maisbult worden afgedekt met EasyLock, zandslurven, autobanden, spanbanden of grond.