In één stap naar een energieke bodem

Het bodemleven heeft energie nodig om elementen vrij te maken voor de planten. Dit is vergelijkbaar met een melkkoe die energie nodig heeft om eiwit om te zetten naar melk. Percelen die niet de opbrengst geven die wordt verwacht of droogtegevoelig zijn, hebben veelal problemen met de bodemstructuur, de opnamecapaciteit of het bodemleven.

In onze bodem zitten allerlei elementen, zoals stikstoffen en fosfaten, waar onze planten op groeien. Daarnaast gooien we er jaarlijks ook meststoffen op die uiteindelijk wel gebruikt moeten worden door de plant. Hiervoor moeten deze meststoffen opgevangen worden, opnamecapaciteit.

Watercapaciteit

Deze opnamecapaciteit is niet alleen voor het vasthouden van meststoffen, maar het heeft ook een waterbufferend vermogen. Ten tijde van droogte wordt er vooral aanspraak gedaan op deze capaciteit. 

Enerzijds heb je dus het waterbufferend vermogen, anderzijds is het water-afvoerend vermogen van de bodem belangrijk. Veel water uit de hemel, zorgt voor natte plekken en zorgt ervoor dat we het land niet op kunnen als het moet (met bijvoorbeeld de mest in februari). De afvoer voor dit water moet ook effectief verlopen, bodemstructuur.

Bodemstructuur

Bodemstructuur is ook essentieel op grondsoorten zoals zand en veen. Versterking van deze structuur zorgt voor meer opnamecapaciteit, vasthoudend- en afvoerend vermogen.

Minder plantziektes

Als de bodem effectief voor ons werkt, zijn elementen het jaarrond en ten tijde van weersextremen voldoende beschikbaar voor onze planten. Er is meer continuïteit van aanbod. Hierdoor heeft de plant minder last van deze invloeden en juist dit komt dan ten goede van de gezondheid. Er zijn minder plantziektes en de plant versterkt zich door een grotere wortelcapaciteit met o.a. meer mycorrhiza's en schimmels.

Effectieve bodem

De bodem effectief laten werken komt ten goede van de kwaliteit die het gewas moet leveren. Dit kan door de opnamecapaciteit, waterafvoerend en bufferend vermogen te vergroten en bodemstructuur te verbeteren. 

Door dit in een granulaat-vorm direct mee te zaaien of eenvoudig met de kunstmeststrooier toe te dienen kan er in één stap naar een effectievere bodem gewerkt worden.

TerraPulse Granulaat

TerraPulse

Dit kan bereikt worden met TerraPulse. Een combinatie van een organische bodemversterker, Fulvine, Steenmeel en (micro)organismen in één strooibare korrel. 

Ik wil hier graag meer over weten, neem contact op met de Ruwvoerspecialist bij u in de regio. 

Terug naar overzicht