Je wilt goed gras telen voor de koe. Daarvoor is het van belang om in grote lijnen inzichtelijk te hebben hoe gras bijdraagt aan bijvoorbeeld de melkproductie en wat daarvoor belangrijk is. Alles draait om wat ze vreet.

Waar wil je meer over weten?

Penswerking koe

Celwand verteerbaarheid

De verteerbaarheid van de celwanden heeft grote invloed op de benutting van de potentiële voederwaarde. Met een optimale NDF-verteerbaarheid is het voer eerder door de pens, waardoor het ruimte maakt voor nieuw voer.

Suiker

Suiker is de energiebron voor de omzetting van onbestendig eiwit naar microbieel eiwit. Daarnaast worden suikers omgezet naar verschillende zuren. Deze zuren zorgen voor de vorming van melkhoeveelheid, melkvet en vetzuren.

Effect uier

De verhouding tussen de vrijgekomen energie, vanuit suiker, en het eiwit bepalen de hoogte van de melkproductie en de gehaltes in de melk.

Pensgezondheid

Een melkkoe heeft belang bij een gezonde pens. Dit wordt mede bereikt door een goed gevulde pens met een optimale NDF-verteerbaarheid voor pensbacteriën om de celinhoud goed te benutten. De structuur van de celwanden is belangrijk voor de herkauwactiviteit.

Ruwvoerupdate

Regelmatig informatie, nieuws en ontwikkelingen over ruwvoer in je mailbox ontvangen? Meldt je dan aan voor onze Ruwvoerupdate. 

Aanmelden voor de Ruwvoerupdate

 

Beweiden

Voor een goede opname en sterke zode is een combinatie van tetraploïd en diploïd ideaal.

Smakelijkheid

Smakelijk gras zorgt voor een hogere opname. Bladmassa is smakelijk en hier wordt ook de celinhoud met voedingsstoffen gevormd.

Zodedichtheid

Diploïde grassen stoelen meer uit en zorgen voor meer zodedichtheid. Dit heeft een positief effect op het herstellend vermogen van de grasmat.

Doorschieten

Het doorschieten van het gras heeft een negatieve invloed op de smakelijkheid, verteerbaarheid en uiteindelijk op de melkproductie.

Kuilkwaliteit

1. Aanrijden

Zuurstof is de grootste oorzaak van broei in de kuil. Met een drogestof percentage van 30 - 35% kan er strakker worden aangereden.

2. Zuurstofdicht afdekken

Zuurstofdicht afdekken met MegaBarrier zorgt ervoor dat na het inkuilen geen zuurstof meer kan toetreden.

3. Conservering

Melkzuurbacteriën zorgen voor de pH-daling en daardoor voor stabiliteit van de kuil. Hoe sneller dit proces verloopt, hoe minder voederwaarde er verloren gaat.

4. Rol van enzymen

Om de pensbacteriën beter toegang te geven tot de celinhoud worden enzymen gebruikt. Enzymen in Advance zorgen voor een betere voerefficiëntie.

Grasmengsels

Met het juiste grasmengsel kan er ingespeeld worden op de behoefte van de koe. Wil je meer smakelijkheid of juist meer zodedichtheid.

  Smakelijkheid NDF vert. Melkeiwit Zodedichtheid
TopDairyMix High Sugar +++++ ++++ +++++ +++
TopDairyMix Melk4U ++++ +++ ++++ +++
TopDairyMix Melk +++ ++++ ++++ ++++
TopDairyMix NDF Maaien ++ + ++ ++++
MegaSeeds Productie +++ +++ +++ +++
MegaSeeds BG3 ++ +++ +++ ++++

Biodiversiteit

Onze kruiden, klavers en bloemrijke akkerranden leveren een positieve bijdrage aan de biodiversiteit.

Klavers, een welkome stikstofbron

Klavers kunnen tot wel 75kg stikstof per jaar vastleggen voor eigen groei. Maar ook de grasplanten die dichtbij staan profiteren van deze stikstoffen.

Rode klaver

  • Geschikt voor maaipercelen
  • Veel massa in de zomerperiode
  • Stoelt niet uit

Witte klavers

  • Geschikt voor weidepercelen
  • Zeer smakelijk voor de koe
  • Stoelt meer uit

MegaSeeds Kruiden

MegaSeeds Kruiden toevoegen aan de grasmat heeft een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van ruw eiwit en aan de diergezondheid. Daarnaast dragen kruiden bij aan de ontwikkeling van drachtplanten voor bijen, vlinders en hommels.

Samenstelling MegaSeeds Kruiden

Smalle weegbree Cichorei Esparcette
Karwij Wilde peen Peterselie
Kleine pimpernel Duizendblad Witte klaver

Bloemrijke akkerranden

MegaSeeds Akkerrand

  • 80% traag-groeiende grassen
  • 20% bloeiende gewassen

MegaFlower

  • 100% bloemen
  • >35 verschillende bloemen