De maïsoogst is ieder jaar weer een belangrijk moment om het hoogwaardige gewas tot ruwvoer te verwerken. Het gehele proces, van het oogstmoment tot aan het afdekken van de maïskuil, moet goed op elkaar aansluiten. Alles om goed ruwvoer te produceren voor de koe.

Elke hap energierijk voor de koe

Het optimale drogestofpercentage ligt tussen de 32 en 36 procent. Hiermee is de maïskorrel goed gevuld en is de plant nog goed verteerbaar voor de koe. Daarnaast zorgt een drogestofpercentage van 32-36 procent ervoor dat de maïskuil ook vaster aangereden kan worden.

 • Meer zetmeel betekent niet altijd meer benutbaar zetmeel
 • Bij een hoger drogestofpercentage, neemt de verteerbaarheid af

Optimaal oogstmoment mais vanuit de koe bekeken

Hakselhoogte

Indien de ruwvoerpositie het mogelijk maakt, kan er gekozen worden om wat hoger te hakselen. Het onderste deel van de stengel is ballast voor de koe. Er wordt wel eens gezegd dat dit deel structuurwaarde heeft, maar niet de juiste structuur waar de koe wat mee kan. Door hoger te hakselen wordt het beter verteerbare deel van de plant gevoerd. Daarnaast kan in plaats van dit onderste deel van de stengel te voeren, gras worden gevoerd. Het rantsoen is hierdoor energierijker om melk van te maken.

 • Beter verteerbare plant
 • Energierijkere maïskuil
 • Minder ruw as
 • Onderste deel van de stengel is ballast voor de pens

Afspraken met de loonwerker

Maak duidelijke afspraken met de loonwerker wanneer je maïs wilt gaan hakselen. De rijpheid van de plant moet optimaal zijn en ook het perceel dient goed toegankelijk te zijn. Dit om structuurschade aan de bodem te voorkomen.

Daarnaast is het bepalen van de haksellengte en kneuzen van de korrel belangrijk, zodat je het gewenste product inkuilt. Bepaal ook de aanrijsnelheid bij de kuil. Er moet genoeg tijd zijn om de maïs tussen de vrachten door goed aan te rijden. Het heeft geen zin om alleen de bovenste laag goed aan te rijden. Je rijdt dan al gauw maar 30 cm van de toplaag goed aan. Het gebruik van een wals zal het vastdrukken bevorderen. Indien de aanrijsnelheid naar de maïskuil te hoog is, overweeg dan om eventueel een tweede trekker op de kuil mee te laten rijden.

Mais inkuilen shovels

Voorbereidingen

Zorg voor een schone rijplaat met een, zover mogelijk, schone aanrijroute. Hiermee wordt het inrijden van ruw as (zand e.d.) voorkomen. Plaats ook eventueel al de wandfolie over de betonwanden.

Conservering van de maïskuil

 • Snelle pH-daling
 • Zuurstofdicht afsluiten
 • Broeiremming
 • Verteerbaarheid

Snelle pH-daling

Om de conservering zo snel mogelijk te laten beginnen is een snelle pH-daling van de maïskuil essentieel. Een maïskuil wordt sneller stabiel dan een graskuil, maar heeft wel melkzuurbacteriën nodig om dit proces te versnellen. Melkzuurbacteriën maken de omgeving zuurder, waardoor de pH-daling wordt ingezet. Dit proces moet zo snel mogelijk verlopen om voederwaardeverlies te beperken.

Zuurstofdicht afdekken

Zodra het hakselen klaar is en de kuil is aangereden is het belangrijk om zo min mogelijk zuurstof in de kuil te krijgen. Met veel gewicht is dit eruit gedrukt, maar als het niet direct wordt afgedekt met een zuurstofdichte folie, dan is er weer snelle intreding van zuurstof.

Zuurstof in de maïskuil zorgt voor een vertraagde (of geen) goede conservering. Hierdoor worden broei en schimmels niet geremd en dit zal ten koste gaan van de voederwaarde.

Broeiremming

Bij het openen van de maïskuil doet zuurstof herintreding. Hierdoor worden schimmels en gisten actief en veroorzaken deze broei. Daarnaast gaat ook de smakelijkheid achteruit.

Azijnzuurbacteriën worden ook actief bij herintreding van zuurstof en als deze voldoende aanwezig zijn in de kuil, kunnen ze groei van schimmels en gisten remmen.

Verteerbaarheid van de maïsplant

Enzymen in de kuil bereiden de vertering van de celwanden voor. Hierdoor zijn de pensbacteriën eerder in staat om bij de celinhoud te komen, zonder de structuur van het voer aan te tasten.

Enzymen in de kuil

 • Pensbacteriën produceren van nature zelf enzymen om bij de celinhoud te kunnen komen
 • Dit proces kost veel tijd en energie
 • De enzymen in Advance maïs verkorten de wachttijd van het voer in de pens

 Advance in de pens

 

Ruwvoerupdate

Regelmatig informatie, nieuws en ontwikkelingen over ruwvoer in je mailbox ontvangen? Meldt je dan aan voor onze Ruwvoerupdate. 

Aanmelden voor de Ruwvoerupdate

 

Gerelateerde artikelen

Terug naar overzicht