De maisoogst is ieder jaar weer een belangrijk moment om het hoogwaardig gewas tot ruwvoer te verwerken. Het gehele proces, van het oogstmoment tot aan het afdekken van de maiskuil, moet goed op elkaar aansluiten.

Afspraken met de loonwerker

Maak duidelijke afspraken met de loonwerker wanneer je wilt gaan mais hakselen. De rijpheid van de plant moet optimaal zijn en ook het perceel dient goed toegankelijk te zijn. Dit om structuurschade aan de bodem te voorkomen.

Daarnaast is het bepalen van de haksellengte en kneuzen van de korrel belangrijk, zodat je het gewenste product inkuilt. Bepaal ook de aanrijsnelheid bij de kuil. Er moet genoeg tijd zijn om de mais tussen de vrachten door goed aan te rijden. Het heeft geen zin om alleen de bovenste laag goed aan te rijden. Je rijdt dan al gauw maar 30 cm van de toplaag goed aan. Het gebruik van een wals zal het vastdrukken bevorderen.

Voorbereidingen

Zorg voor een schone rijplaat met, een zover mogelijk, schone aanrijroute. Hiermee wordt het inrijden van ruw as (zand e.d.) voorkomen. Plaats ook eventueel al de wandfolie over de betonwanden indien het een rijkuil is.

Mais hakselen

Voor het oogstmoment houdt dan een goede drogestof percentage aan. Een wat lager percentage (30-35%) zorgt ervoor dat de mais vaster kan worden aangereden. Een wat hoger percentage heeft wel iets meer voederwaarde, maar kan minder goed worden aangereden, wat ook weer broei gevoeliger is.

Indien de aanrijsnelheid naar de maiskuil te hoog is, overweeg dan om eventueel een tweede trekker op de kuil mee te laten rijden.

Het is kunst om tijdens het inkuilen zoveel mogelijk zuurstof uit de kuil te drukken. Daarnaast wil je dat de kuil zo snel mogelijk stabiel wordt. Een toevoeging van een inkuilmiddel bevordert dit proces sterk.

Maisoogst

Na het inkuilen van de mais

Zodra het hakselen klaar is en de kuil is aangereden is het belangrijk om zo min mogelijk zuurstof in de kuil te krijgen. Met veel gewicht is dit eruit gedrukt, maar als het niet direct wordt afgedekt met een zuurstofdichte folie, dan is er weer snelle intreding van zuurstof.

Zuurstof in de maiskuil zorgt voor een vertraagde (of geen) goede conservering. Hierdoor worden broei en schimmels niet geremd en dit zal ten koste gaan van de voederwaarde.

Zand op de maiskuil

Het toepassen van zand op de maiskuil fungeert voor extra druk, zodat de kuil goed compact blijft.

Wellicht interessant voor jou?