Bodeminnovatie

De bodem is onze schatkist

Een gezonde bodem is onmisbaar voor de ontwikkeling van sterke, gezonde planten. Zo’n bodem maakt planten minder vatbaar voor ziekten, plagen en stress en laat hen maximaal presteren. Voor een gezonde bodem zijn twee factoren cruciaal: mycorrhiza’s en nuttige bodembacteriën.


Producten

Nuttige bodemschimmels

In de natuur leeft 95% van de planten samen met mycorrhiza's: nuttige bodemschimmels die hun wortelbereik vergroten. De opnamecapaciteit van de wortels kan hierdoor met wel 700% toenemen, waardoor planten gemakkelijker en efficiënter water en voedingsstoffen opnemen. Bovendien bezetten de gunstige micro-organismen ruimte rond de wortels, waardoor ziekteverwekkers minder kans krijgen.

Zonder nuttige mycorrhiza’s en bodembacteriën rond hun wortels zijn planten kwetsbaar. Dat uit zich in een zwakker gewas met weinig weerstand tegen ziekten en plagen.

Mycorrhiza

Mycorrhiza’s leven in symbiose met planten. De plant voedt de nuttige schimmels met suikers. Hun meterslange, microscopisch dunne schimmeldraden bereiken plaatsen waar plantenwortels niet kunnen komen. Dankzij dit verlengde wortelstelsel komen planten gemakkelijker aan water en voedingsstoffen en zijn zij beter bestand tegen droogte, schommelingen van temperatuur, zuurgraad (pH) en bodemverdichting.

Bodembacteriën

Bodembacteriën leven van organisch materiaal. Zij komen voornamelijk voor in de humusrijke toplaag van circa 25 centimeter. Hier bevindt zich veel verteerbaar organisch materiaal, zoals afgestoten wortelcellen en afgescheiden suikers.

Gezonde grond bevat miljarden bacteriën van duizenden soorten.

Rhizobacteriën (wortelbacteriën) koloniseren de directe wortelomgeving (rhizosfeer) en beschermen de wortels. Daarmee bevorderen rhizobacteriën een gezonde plantengroei.

Groeibevorderende bacteriën produceren natuurlijke groeiregulatoren die de conditie en groei van wortels stimuleren, zoals auxine, gibberelline en cytokinine.

Fosfaatvrijmakende bacteriën vergroten de beschikbaarheid van fosfaat voor de plant.