Zaaien

Krachtige zaden geven enorme opbrengsten

Om tot de optimale kwaliteit en opbrengst van een gewas te komen is de keuze van het graszaadmengsel of maisras van groot belang. Intensief kweekwerk van nationale en internationale partners hebben de laatste jaren voor sterke ontwikkelingen gezorgd.

 

MegaSeeds en TopDairyMix

Onze merken MegaSeeds en TopDairyMix staan sterk in de markt. Door de jaarlijkse ontwikkeling en beschikbaarheid van nieuwe grasrassen, staan deze mengsels aan de top. Sterke eigenschappen zijn opbrengst, kroonroestresistentie, standvastigheid, suikergehalte en verteerbaarheid. Hierdoor kunnen we krachtig smakelijk ruwvoer maken met hoge VEM waarden.

Maiszaden

In de VH-Selectie maiszaden zijn rassen gekozen die altijd aan de verwachting voldoen. Van extreemvroege soorten met hoge kwaliteitscijfers tot rassen met veel opbrengst en de hoogste kVEM per hectare. Maar ook hier zijn de landbouwkundige eigenschappen als stevigheid, legering en resistentie tegen bladvlekken essentieel om een goed gewas te krijgen.

MegaGreen recreatiemengsels

De recreatiemengsels MegaGreen worden toegepast op sportvelden, in bermen, parken, openbaar groen en gazons. Vanwege de verschillende eisen die gesteld worden is voor elke toepassing een variant van de MegaGreen beschikbaar. De meest gangbare grasmengsels zijn de MegaGreen Sport 7, MegaGreen Berm en MegaGreen Multiplay.

In ons totale assortiment passen ook de groenbemesters, luzerne en klavers. De rode en witte klavers worden steeds meer toegepast en zorgen voor een natuurlijke stikstofbinding. De klavers worden gecoat met bacteriën om de beginontwikkeling te stimuleren zodat alle klaverzaden die worden gezaaid zich goed kunnen ontwikkelen.