Maiszaden

Dure advertenties in vakbladen moeten de veehouders verleiden tot een juiste keuze van het ras. Als je alles gelooft wordt de keuze nog moeilijker.


Producten

Criteria bij de aankoop van mais

De criteria waarop gekozen kan worden is dan ook erg breed:

 • Veel massa, als er veel ruwvoer nodig is
 • Hoog zetmeel, als er weinig snijmais wordt gevoerd
 • Hoge celwandverteerbaarheid, bij rantsoen met veel mais
 • Vroegheid is voor velen ook belangrijk voor een goede afrijping
 • Mengsel van rassen of toch kiezen voor één enkelvoudig ras
 • Betrouwbaarheid in ziektes, stevigheid en Green snap
 • Keuze uit vertrouwd ras of een nieuwkomer
 • Aansprakelijkheid bij leverancier en kweker
 • Prijs per zak

In een advertentie is op al deze aspecten geen duidelijkheid te geven en is een advies van een deskundige vertrouwde leverancier belangrijk.

Belangrijkste aspecten bij de keuze van het mais ras

Voerdeskundigen hebben vaak wel vertrouwen, maar zijn niet altijd deskundig. Deskundigen van bedrijven die vrij kunnen kiezen bij diverse kweekbedrijven zijn vaak het meest neutraal in hun advies en kunnen dat ook onderbouwen. De prijs per zak kan wel wat verschillen, maar een slechte teelt kost meer. Want veel belangrijker dan de keuze van het ras zijn andere aspecten als:

 • Geen wateroverlast op het perceel in de winterperiode
 • Vanggewas moet goed staan, maar voor 1 april worden vernietigd
 • Twee weken voor het zaaien moet de drijfmest uitgereden zijn
 • Zorg voor een zaaibed van 6 cm losse grond en stevige ondergrond
 • Te vroeg zaaien geeft risico, maar wel goed zetmeelgehalte
 • Binnen 3 dagen na het zaaien wiedeggen en dat reguleert de onkruiden
 • Lastige onkruiden in 2 x aanpakken en beperk de spuitschade
 • Plan een week voor de oogst de hakselaar van de loonwerker
 • Een goed inkuilmiddel is zelfs bij een geslaagde kuil rendabel
 • Binnen paar uur na de oogst de kuil goed afdichten met 2 lagen folie
 • Binnen 3 dagen na de oogst de groenbemester zaaien

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.