Mycorrhiza

Men zegt wel dat we meer weten over het heelal, dan wat er in de bodem gebeurt. Mycorrhiza bodemschimmels zijn van ongekende waarde voor planten en gras om aan de benodigde voedingselementen te komen. Vaak wordt gedacht dat de wortel van de plan de nodige mineralen en fosfaten opvangt, maar een wortel fungeert alleen voor het transport van de voedingselementen naar de plant.


Producten

Mycorrhiza bodemschimmels

Mycorrhiza bodemschimmels zijn draadjes die aan de wortel groeien. Mycorrhiza bodemschimmels kunnen tot wel 30 keer meer bereik hebben dan wortels. Daarnaast groeien deze dunne draadjes feilloos door alle grondsoorten heen. Nooit afgevraagd waarom er planten kunnen groeien op rotsen?

Deze mycorrhiza bodemschimmels vangen de voedingselementen op voor de plant en transporteren deze via de wortels naar de plant toe. In ruil voor fosfaten, mineralen en stikstof geeft de plant suikers aan de mycorrhiza schimmels. Deze zijn de suikers nodig als hun eigen voedingsstof. De perfecte symbiose.

Kunstmest reduceren met bodemschimmels

Kunstmestkorrels hebben de bodem de laatste jaren ‘dood’ gemaakt. Kunstmest is een agressieve meststof welke de mycorrhiza bodemschimmels dood in de bodem. Hierdoor kan de bodem niet meer werken vanuit zijn natuurlijke habitat. De wortels krijgen geen aanvoer meer van de schimmels, maar alleen aanvoer van de mens op het land.

Met de toepassing van mycorrhiza bodemschimmels (Optimyc) is het mogelijk om de kunstmest gift te reduceren. Er komen door het jaar heen genoeg elementen in de bodem, voornamelijk stikstof, waar de plant van kan leven. Mycorrhiza bodemschimmels zullen deze opvangen en naar de wortel van de plant brengen.

U hoeft niet te werken voor de plant, maar laat de bodem het werk doen.

 Focus

De focus verschuift daarbij van bestrijden van ziekten naar gezond maken van planten. Van voldoende bemesten naar een grotere opnamecapaciteit en betere benutting van mineralen. Hierin ligt de sleutel tot succesvolle, kosteneffectieve teelten.

Natuurlijke middelen

Op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek wordt de mening gesterkt dat met natuurlijke middelen, vergeleken met de huidige methoden, een betere en hogere plantaardige productie en gelijktijdig een positieve bijdrage aan bodem en omgeving wordt geleverd.

Kolonisatie na 2 maand2

Symbiose

Onze benadering is gebaseerd op hoe planten in de natuur functioneren. Van nature leven planten samen met tal van nuttige schimmels en bacteriën. Deze symbiose strekt tot wederzijds voordeel. Het nuttige bodemleven profiteert van exudaten die de planten uitscheiden. Zij zorgen op hun beurt ervoor dat de planten beter mineralen en water op kunnen nemen. Ook produceren ze hormonen of zetten de plant daartoe aan; hierdoor groeit de plant beter en is weerbaarder.

Ziektepreventie

Ook bij ziektepreventie spelen de mycorrhiza's en bodembacteriën een belangrijke rol. Ze beschermen de wortels, zodat ziekteverwekkers niet in de buurt kunnen komen en verdelgen tevens op actieve wijze de schadelijk organismen.

Goed bodemleven

Een belangrijk punt is ook dat een betere opname het gehalte aan nuttige stoffen in planten verhoogd. De voedingswaarde van consumptiegewassen is zeer gebaat bij een gezond bodemleven. Wij leveren nuttige bodemschimmels en bodembacteriën en andere middelen die planten weerbaar maken en beter laten functioneren.

Eeuwenoud principe

Het bestaan van mycorrhiza en wortelbacteriën is al honderden jaren bekend. We gaan dus weer terug naar een eeuwenoud principe, met respect voor de bodem.