Graszaden

Alle MegaGreen mengsels zijn graszadenmengsels voor sportvelden, trap- en speelvelden, sterke robuust gazons, traag groeiend gazons, parken en ligweides en bermen.

De groei omstandigheden, het gebruik en de manier van onderhouden variëren sterk van elkaar. Speciaal hiervoor hebben we de volgende mengsels samengesteld: 

  MegaGreen
Sport 7
MegaGreen
Multiplay
MegaGreen
Park
MegaGreen
Berm
Bestand tegen betreding ***** **** *** *
Snelle vestiging ***** **** *** *
Kracht om te herstellen ***** **** *** **
Sterk in de zon en schaduw * *** ***** *****
Minder maaien, trage groei ** *** ***** *****
Zouttolerantie ** *** **** *****
Sierwaarde ** *** ***** ***
Minder water en mest ** *** **** *****

Producten

Wat is de ideale zaaidiepte van graszaad?

Voor elk van de MegaGreen grassoorten is de ideale zaaidiepte verschillend. Een goede tussenoplossing is te zaaien op 1- 2 cm diep. Aandrukken is gewenst. Om de zode in één keer goed vol te krijgen en de kiemende onkruiden minder kans te geven, is het zaaiadvies 20 kg per 1000 vierkante meter. Door het aandrukken krijgt het zaad beter contact met de losse bovenlaag en is de kans op verdrogen van een net gekiemd plantje kleiner. Onder ideale omstandigheden zal het Engels raaigras met een week boven staan. De overige soorten komen 1 of 2 weken later.

Beregenen van graszaad: wanneer en hoe vaak?

Als het na het inzaaien lang droog blijft is het advies om niet te lang te wachten met beregenen en de bovenlaag goed nat te houden. Eénmalig beregenen met 20 millimeter kan de kieming opstarten, maar blijft het droog en erg zonnig weer dan kan de kiem verdrogen en afsterven. Daarom is het advies om dan na 3 dagen opnieuw 20 millimeter water te geven.

Engels raaigras komt dan wel op gang, maar bij mengsels met veel roodzwenk is een herhaling van beregening vaak nodig voor een goede opkomst.