Bodemverbeteraars

Bodemverbeteraars zorgen voor een goede nutriëntenvoorziening en voldoende organische stof in de bodem. Hierdoor worden de wortelharen gestimuleerd en is er een verbeterde opname van nutriënten. In het algemeen hebben bodemverbeteraars een positief effect op de bodemgezondheid of andere bodemeigenschappen.

Een goede bodemverbeteraar voedt de bodem optimaal

Bacteriën houden een bodem gezond. Deze micro-organismen scheiden stofjes uit die de bodemkwaliteit verbeteren. De stofjes kitten bijvoorbeeld bodemdeeltjes aan elkaar, waardoor die water vasthouden. De bodem zelf kun je zien als een spons, en de bacteriën maken die spons optimaal.

Functies van bacteriën zijn:
1. Afbraak van (eenvoudig) organisch materiaal (suikers, eiwitten, aminozuren)
2. vastlegging en levering van nutriënten in de wortelzone
3. Binding van stikstof uit de lucht

Vitale bodem vormt de basis

Een vitale bodem is de basis voor een mooi en gezond gewas. Een goed ontwikkelde bodem helpt namelijk bij de ontwikkeling van de planten en hun wortels, zorgt voor goede waterhuishouding en een luchtige bodemstructuur. En even zo belangrijk: een vitale bodem zorgt voor meer biodiversiteit!

Natuurlijke middelen

Op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek wordt de mening gesterkt dat met natuurlijke middelen, vergeleken met de huidige methoden, een betere en hogere plantaardige productie en gelijktijdig een positieve bijdrage aan bodem en omgeving wordt geleverd.

Symbiose

Onze benadering is gebaseerd op hoe planten in de natuur functioneren. Van nature leven planten samen met tal van nuttige schimmels en bacteriën. Deze symbiose is wederzijds voordelig. Het nuttige bodemleven profiteert van exudaten die de planten uitscheiden. Zij zorgen op hun beurt ervoor dat de planten beter mineralen en water op kunnen nemen. Ook produceren ze hormonen of zetten de plant daartoe aan. Hierdoor groeit de plant beter en is hij weerbaarder.