Mycotoxinebinder

Mycotoxinen verminderen de diergezondheid en dierprestaties. Tussen verschillende diersoorten zijn er grote verschillen in vatbaarheid en gevoeligheid voor mycotoxinen.


Producten

Mycotoxinen

Mycotoxinen worden geproduceerd door schimmels. Mycotoxicogene schimmels groeien binnen een brede temperatuur range. Belangrijke risicofactoren voor de vorming van mycotoxinen in de diervoederproductieketen zijn:

  • temperatuur (broei) 
  • vochtgehalte (wateractiviteit)
  • weersomstandigheden
  • bodembewerking
  • vruchtwisseling
  • rassenkeuze
  • oogststadium

Mycotoxinen hebben een grote invloed op de gezondheid

Koeien nemen de mycotoxinen op. Deze gifstoffen hebben een grote invloed op de gezondheid, melkproductie en vruchtbaarheid. Door de mycotoxinen te binden in het lichaam van de koe, zullen deze met de uitwerpselen de koe verlaten. Koeien hebben hierdoor de gifstoffen niet meer in hun systeem en zullen niet minder gaan presteren.