Weidemengsels

Weidemengsels bestaan vaak voor een groot deel uit Engels raaigras. Een grassoort die in ons zeeklimaat veel en goed ruwvoer kan leveren. De weidemengsels die we aanbieden zijn met zorg samengesteld. 

Het kiezen van het juiste weidemengsel hangt af van verschillende factoren, waaronder het klimaat, de bodemgesteldheid, het type vee dat wordt gehouden en het beoogde gebruiksdoel van het grasland. Onze weidemengsels variëren in samenstelling en zo kunnen we altijd voorzien in uw behoefte. 


Producten

Zaaien van weidemengsels

Engels raaigras kan afhankelijk van regio en grondsoort ingezaaid worden in de periode van begin maart tot begin november. In die periode is de grondtemperatuur vaak voldoende hoog voor kieming. Een andere belangrijke voorwaarde voor een goede opkomst is vocht. Dit dient ook voldoende beschikbaar te zijn. Bij inzaai op een diepte van 2 cm en onder ideale omstandigheden staat het Engels raaigras soms na 6 dagen al boven.

Juiste zaaidiepte en aandrukken van het zaaibed

In te droge grond kan het zaad lang goed blijven, maar als het na een beetje neerslag gaat kiemen is er altijd risico dat het net gekiemde zaad verdroogt. In aangedrukte rijsporen gaat het vaak goed maar in losse grond zien we dat het dan alsnog mis gaat. De juiste zaaidiepte en aandrukken van het zaaibed kan de schade beperken.

Het juiste maaimoment voor maximaal resultaat

Te vroeg maaien kost opbrengst. De maximale groei van Engels raaigras is in het stadium van strekking van de stengel vlak voor de bloei. De voederwaarde per kilogram drogestof zal iets zakken maar het voer wordt veel gezonder door iets meer NDF en een betere omzetting van de aanwezige stikstof. 

Beweiding weidemengsel

Bij beweiding is het advies om in te scharen bij een stand van het gewas van 1800 kilogram drogestof per hectare. Bij trage groei in droge perioden kan het wel bij 1500 kilogram drogestof. Het advies is om maximaal twee keer te gaan weiden en dan weer te maaien.