Diergezondheid

In krachtvoer en ruwvoer kunnen stoffen zitten die tijdens de groei van gewassen of opslag ontstaan. Deze myco- en endotoxinen hebben altijd een negatieve invloed op de prestatie van dieren. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat productiedalingen van 20% - 30% kunnen voorkomen bij aanwezigheid van deze myco- en endotoxinen. Hoge niveaus van specifieke toxinen kunnen sterke negatieve effecten geven, maar ook de combinatie van meerdere toxinen in lage aanwezigheid is gevaarlijk.


Producten

Om te beoordelen of en hoeveel toxinen aanwezig zijn bieden wij de MycoCheck aan. Hierbij kan het krachtvoer en ruwvoer beoordeeld worden door een gecertificeerd laboratorium. Een 14-tal toxinen wordt geanalyseerd en hierna kan een risicoanalyse worden gemaakt.

UltraSorb geeft de mogelijkheid een verbinding aan te gaan met de schadelijke toxinen.

De pens is de motor van de melkkoe. Het is van groot belang dat de pens goed functioneert. Door gebruik van levende gisten wordt de pens ondersteund. De EFSA geregistreerde UltraCell zorgt ervoor dat zuurstof wordt weggenomen uit de pens. Gevolg hiervan is dat de bacteriën die de vezels verteren worden vermeerderd. Registratie onderzoek heeft aangetoond dat hierdoor 2-4 ltr melkproductie verhoging te realiseren is. UltraCell is het meest recent geregistreerde levende gist in Europa.