Een goede droogstand vraagt om een zorgvuldige aanpak. In de droogstand vindt er een rantsoenwisseling en een grote hormonale verandering plaats. Een goede droogstand is cruciaal voor de levensloop van de koe en het kalf. Het vormt het fundament van de nieuwe lactatie en het potentieel van het ongeboren kalf.

We stellen bewezen droogstandsrantsoenen samen op basis van hoge drogestofopname en smakelijkheid. Wat resulteert in een getrainde pens en een sterke start van de lactatie. Aan de hand van ons droogstandsconcept lopen koeien eenvoudig en zorgeloos door de transitieperiode heen.

“We voeren onze koeien al meer dan 3 jaar het droogstandsrantsoen van TheTransitionCompany. Hierdoor hebben we geen last meer van melkziekte, schonen de koeien goed op en lopen ze makkelijk door de transitieperiode heen. Het rantsoen is zeer betrouwbaar en stabiel. Je kunt ervan op aan.”
- Peters Melkvee V.O.F., Oirschot, 120 koeien. 

Lees meer over het droogstandsconcept Happy Cow Dry