Op dit moment komt op veel percelen de maïs in de bloei. Dit is ook het moment waarop de kolfzetting begint.

De meeste voorkomende stressfactor bij maïs is vochttekort. Dit veroorzaakt een slechte kolfzetting of kolfsteriliteit. Kolfsteriliteit houdt in dat er geen kolfkwasten uit de schutbladeren komen, waardoor bevruchting niet mogelijk is wat leidt tot kleinere of slecht gevulde kolven.

Indien het langer droog blijft zullen suikers niet omgezet kunnen worden in zetmeel. De maïs zal noodrijp worden en vervolgens afsterven.

Maïs beregenen?

Actueel is dus de vraag op dit moment of je de maïs wel of niet moet beregenen. Let hiervoor op de onderstaande punten:

  • Is het blad nog groen en vouwen de bladeren in de nacht nog open? Dan nog geen acuut probleem, maar wel gaan beregenen
  • Begin met beregenen op percelen die acute stress vertonen
  • Beregen maximaal 25 mm per keer, bij voorkeur 2 keer voordat de bloei begint. Uit onderzoek blijkt dat beregenen tijdens de bloei niet direct negatieve invloed heeft
  • Bij voorkeur in de ’s avonds of in de nacht beregenen
  • Wanneer beregent wordt in regio’s met brak (zout) water wordt voor maïs een maximale EC-waarde van 1,5 mS/cm aangehouden