De eerste koeien zijn halverwege maart naar buiten gegaan en menig koeiendans werd vertoond. Het weideseizoen is hiermee informeel begonnen. Door de ‘warme’ winter is het gras licht doorgegroeid en nu de eerste zonnestralen zich hebben aangediend, neemt het suikergehalte in het gras toe.

Afgelopen week heeft de zon zich veelal laten zien. Hierdoor is er een omzetting plaats gaan vinden in het gras. Bij droog zonnig weer met koude nachten zie je hogere suikerwaarden in het gras. Komt er regen dan worden vooral mineralen als stikstof beter opgenomen. Dit zorgt voor een hoger eiwitgehalte in het gras. Het is goed om hier rekening mee te houden in het rantsoen indien er geweid wordt. Bijsturen met de hoeveelheden mais, maismeel of soja is dan een mogelijkheid.

Ureumgehalte melk

Het ureumgetal is een mooi getal om de balans tussen pens-energie (suiker) en pens-eiwit uit te drukken. Het optimum ligt bij 20-22. Is het ureumgehalte hoger dan 22, dan is er een overschot aan pens-eiwit en/of een tekort aan pens-energie. Indien het ureum onder de 20 ligt geldt het omgekeerde.

Het ureumgetal is een graadmeter tussen de balans in pens-eiwit en pens-energie. Let op, dit is een balans. Het ureumgetal kan wel in balans zijn met 20-22, maar het kan ook te laag in balans zijn. Dat er zowel een pens-eiwit als pens-energie te kort is. Het is daarom ook raadzaam om ook het eiwitpercentage en/of eiwitgrammen per koe per dag in de gaten te houden.