Voor de mais waarbij nog geen onderzaai is toegepast is het vanuit de overheid verplicht om voor 1 oktober een vanggewas in te zaaien. Veelal wordt hier alleen een Italiaans raaigras of Japans haver voor genomen om alleen aan de wetgeving te voldoen.

Meer organische stof met klaver

Italiaans raaigras of Engels raaigras leveren een hoog organische stof gehalte in de bodem. Het is hierdoor mogelijk om uitspoeling te voorkomen en water bufferend vermogen te creëren. Door in dezelfde werkgang ook klavers toe te voegen wordt een nog hogere organische stof productie behaald.

Meer eiwit

De klavers die bij het vanggewas worden toepast, zijn niet de gewone witte klavers, maar de tijdelijke klaver soorten. Door het toepassen van deze specifiek tijdelijke klavers kunnen deze met het vanggewas (bijvoorbeeld Italiaans raaigras) een winter doorstaan, veel stikstof binden, de organische stof verhogen en zorgen voor een extra grassnede.

Gratis stikstof

Door deze klavers wordt de ‘gratis’ stikstof beschikbaar gesteld voor het gras. Deze zal zich hier goed door ontwikkelen en kan daardoor in het voorjaar prima worden ingekuild. Een extra grassnede, voordat het perceel weer wordt gebruikt voor de volgende mais oogst, met meer eiwit en een hoge voederwaarde.

Nu de basis leggen voor de volgende oogst

Door het verbeteren van het organische stof gehalte in de bodem heeft dit een positief effect op de bodemvruchtbaarheid. Naast het meer binden van stikstof zal ook het water bufferend vermogen van de bodem toenemen. Landelijk 25/30% van de maisoogst in 2018 verloren gegaan door droogte. Veelal komt dit doordat de bodem niet in staat is om water goed vast te houden en is hierdoor in tijden van droogte niet beschikbaar voor de maisplant.

Ook bij veel neerslag in een korte tijd is water bufferend vermogen van belang, zodat de bodem het vocht kan opnemen in plaats van dat het wegspoelt.