Een onderzoek dat Schothorst Feed Research vorig jaar uitvoerde laat duidelijk hogere gehalten zien als natter wordt ingekuild. Deze proef werd opgezet om het effect van toevoegmiddel en een korte veldperiode te laten zien.

Van een perceel werden twee kuilen aangelegd, met en zonder toevoegmiddel. Ook werd een vergelijkingsproef gedaan, met koeien die graskuil met 50 procent drogestof gevoerd kregen. Bij een drogestofpercentage van 50 procent bevatte de melk in het onderzoek 4,73 procent vet en 3,75 procent eiwit. Bij 35 procent drogestof reikte het vetgehalte tot 4,78 procent en het eiwitgehalte tot 3,83 procent. Inclusief toevoegmiddel bevatte de melk in het onderzoek zelfs 4,81 procent vet en 3,89 procent eiwit. De verschillen zijn niet significant, oftewel niet per definitie telkens opnieuw van toepassing.

Droogsnelheid

Zaaizaadleverancier VisscherHolland was de opdrachtgever van het onderzoek. Hun ruwvoerspecialist Harrald Helmers, die ook een eigen melkveebedrijf heeft in Giethoorn (Ov.), ziet er een bevestiging in dat het verstandig is om niet te droog in te kuilen maar bij 35 procent drogestof. ‘De kuil is dankzij extra melkzuur bij dit drogestofpercentage smakelijk en daardoor wordt er meer van gevreten’, luidt zijn verklaring van de hogere gehalten. Helmers: ‘ Een drogestofpercentage van 35 procent is optimaal. Hooi is ook een mooi product maar dan moet het ook echt 80 procent drogestof bevatten. Niet er ergens tussenin. Maar het droogt vaak sneller dan verwacht en dan zit je in de praktijk zomaar op 40-45 procent drogestof.’

Bron: Grondig, vakblad voor specialisten in groen, grond en infra