MAÏS OP ZAND EN LÖSS | Neem geen risico: Onderzaaien! | Beregenen wel of (nog) niet?                       

Na een nat voorjaar en daardoor een late uitzaai van de maïs brengt het warme en droge weer nu voor de nodige zorgen.

Er komen veel vragen binnen ten aanzien van onderzaaien en het wel of (nog) niet beregenen van de maïs. Het lastige qua advisering is dat de laatste maïs nog maar net gezaaid is en de eerste maïs al in het 6 – 8 bladstadium staat.

Onderzaai in maïs

De eerste percelen maïs bereiken het 6 – 8 bladstadium. Een mooi moment om onderzaai toe te passen eventueel in combinatie met een geïntegreerde onkruidbestrijding. Het later zaaien van de maïs betekent doorgaans ook een later afrijpend maïsgewas. De achterstand door het verlies aan groeidagen zal niet zomaar ingehaald worden.

Wij adviseren daarom vanaf nu zeker onderzaai in de maïs (op zand- en lössgrond) toe te passen.  Hiermee voorkomt u dat de maïs té vroeg en dus niet rijp geoogst moet worden.

Beregenen

De maïs wel of niet beregenen

Het verschilt per perceel of er al beregend moet worden. Met name de bovenste 5 – 10 cm droogt in de huidige omstandigheden (zon in combinatie met stevige wind) hard uit. Het verschilt per perceel of er beregent moet worden.

Doe zelf de check

  • Onder droge omstandigheden in een grof zaaibed gezaaid: beregenen voor gelijkmatige kieming.
  • Ligt het zaad in een fijn zaaibed op een vochtige ondergrond dan is beregenen niet nodig.
  • Staat de maïs al boven dan is beregenen voorlopig ook nog niet nodig.
  • Als de maïs in het 6 – 8 bladstadium staat en het gewas binnenkort sluit dan is het advies om te beregenen. Zeker wanneer de weersvoorspellingen nog onverminderd droog en warm weer melden. In dit stadium is de schade door de apparatuur aan het gewas minimaal en een eventuele onderzaai kan in de vochtige grond perfect kiemen. Dat laatste is van belang voor een geslaagde onderzaai. Voor een groenbemester na maïs op zand en lössgrond geldt immers een slagingsverplichting.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de lokale specialist in uw gebied