Hoe kunnen we meer grip krijgen en sturen op de kwaliteit van grasland? Gras heeft een belangrijke rol in The Route 65, want dit bepaalt voor een groot gedeelte de hoeveelheid eiwit die je van eigen land kan halen. Grasspecialist René Verhoeven gaat hier in aflevering 5 op in.