Voor veel melkveehouders is het wennen om in plaats van een perceel met 100% Engels raaigras, een perceel te zien met allerlei soorten graskruiden en klavers.

De keuze voor graskruiden en/of klavers hebben uiteenlopende redenen:

  • Bijdragen aan een betere bodem
  • Meer stikstofbindend vermogen
  • Minder toevoeging van kunstmest
  • Biodiversiteit toenemen
  • Hogere melkprijs te verkrijgen
  • Andere financiële voordelen

Toegevoegde waarde

Naast het optische, is het ook wennen om minder stikstof toe te dienen op een perceel. Echter, weten we inmiddels dat naarmate de stikstofgift minder wordt, de toegevoegde waarde van graskruiden en klavers groter wordt.

Er is meer stikstofbindend vermogen in de bodem, want de klavers produceren stikstof voor de planten die dit niet kunnen. Ook wortelen ze zich dieper in de bodem. Dit draagt bij aan de weerbaarheid van de bodem ten tijde van extreme hitte en droogte.

Een ander aandachtspunt is dat de diversiteit van planten in het grasland ook een grote aantrekkingskracht heeft op insecten. Hiermee wordt de biodiversiteit gestimuleerd en kan dit ook financiële voordelen met zich meedragen.

Tot slot teel je graskruiden en klavers als ruwvoer voor de koeien. Dan is het belangrijk dat het smakelijk en van goede kwaliteit is. Als het goed gaat hoeft de keuze voor graskruiden en klavers niet ten koste te gaan van de opbrengst. De gehaltes van het gras laten vooral een toename van het eiwit gehalte zien.