Onderzoek door Schothorst Feed Research bewijst dat door de toevoeging van Advance Gras inkuilmiddel het mogelijk is om 65 gram meer melkeiwit per koe per dag te behalen bij hoogproductieve koeien. 

Het onderzoek is de eerste en enige wetenschappelijke toets met inkuilmiddelen op praktijkschaal, onder Nederlandse omstandigheden. Schothorst legde hiervoor twee kuilen aan uit dezelfde snede voorjaarsgras. Aan één kuil is Advance Gras inkuilmiddel toegevoegd, bij de andere is geen inkuilmiddel toegepast. 

Beide kuilen zijn gemaakt onder ideale weersomstandigheden voor de eerste snede op jong en egaal grasland. Het gras is 24 uur naar het maaien gehakseld en ingekuild met een droge stof percentage van 35%.

Meer melkeiwit

Uit het onderzoek is gebleken dat er 65 gram meer melkeiwit per koe per dag bij de groep hoogproductieve koeien behaald. 

  Onbehandeld Behandeld met Advance Verschil
Eiwit (%) 3.83 4.02 +0.19
Eiwit (g/d) 1151 1216 +65

 

24% meer pensenergie

Deze extra vorming van melkeiwit komt ook voort uit dat er meer energie vrij kwam in de pens van de behandelde kuil. Doordat er meer suiker en meer melkzuur in de kuil behandeld met Advance kwam, wordt dit gebruikt als energiebron voor de melkkoe. Hierdoor kan er meer eiwit omgezet worden naar melkeiwit.

  Onbehandeld Behandeld met Advance Verschil
Suiker en melkzuur (g/kg) 102 122 +24%

 

10% meer droge stof in de kuil

Op het moment van inkuilen hadden beide kuilen dezelfde voederwaarde en evenveel droge stof. De analyse 8 eken na het inkuilen laat zien dat de onbehandelde kuil 313 g/kg droge stof bevatte, terwijl het drogestofgehalte van de kuil met Advance 345 g/kg was. Een verschil van 32 gram, ofwel 10%. 

Dit grote verschil in drogestofgehalte laat zien dat de kuil met Advance snelle stabiel was (door meer melkzuur en suiker) en daardoor minder conserveringsverliezen had.

  Onbehandeld Behandeld met Advance Verschil
Droge stof (g/kg) 313 345 +10%