Als droogstaande koeien een rantsoen krijgen met een negatieve balans tussen kationen en anionen, ofwel een negatieve DCAD, mobiliseren ze in de droogstand meer calcium uit het botweefsel wat een calciumtekort na de afkalving kan voorkomen. Een negatieve DCAD kan worden bereikt met de toevoeging van Bio-Chlor.

Een negatieve DCAD is alleen mogelijk als de droge koeien TMR krijgen en de melkveehouder het aandeel gras in het droogstandsrantsoen minimaliseert en aanvult met mais en gehakseld of gehamerd stro. Bio-Chlor is een voersupplement met hoogwaardig eiwit dat anionenverhogend en ook smakelijk is, waardoor de voeropname hoog blijft. Aan de hand van voederwaardeanalyses van alle rantsoencomponenten, ook het stro, kan de distributeur van Bio-Chlor
(VisscherHolland) een rantsoen berekenen met een negatieve DCAD.

Interview met Neil Michael, DVM, MBA, Manager, Ruminant Technical Services, ARM & HAMMER, New Jersey, VS.

Wat kan de rol van de dierenarts zijn als zo’n rantsoen wordt gevoerd?
“In het optimale scenario formeren de dierenarts, de nutritionist, de ondernemer en de leverancier of distributeur van Bio-Chlor een team. Het delen van bevindingen en data met elkaar is essentieel om problemen en managementfouten boven water te krijgen. De dierenarts kan metabolische problemen belichten vanuit de fysica en/of het ziektebeeld van koeien en is daarom een zeer belangrijk teamlid.”

Op welke parameters kan de dierenarts verder letten?
“Het geformeerde team zou zich moeten concentreren op vier à vijf parameters rond de droogstand. Naast de urine-pH bijvoorbeeld bezetting van de transitieafdeling, mestsamenstelling en ligboxgebruik. Deze data kunnen ook direct verzameld worden. Door als dierenarts binnen het team de dataverzameling en -analyse op je te nemen, is er ook de zekerheid dat frequent gemonitord en geanalyseerd wordt.”

Hoe kan de dierenarts de resultaten inzichtelijk maken voor de melkveehouder?
“Het doel is een betere en gezondere start van de lactatie waarin klinische en subklinische ketose niet meer voorkomen. Metingen van de BHB-waarden in het bloed van de verse koeien en de prevalentie van voornoemde aandoeningen, maken het effect inzichtelijk. Hetzelfde geldt voor de verbeterde kwaliteit van de biest die ook eenvoudig gemeten kan worden.”

Negatief DCAD-rantsoen voor vier miljoen koeien in VS
Het voeren met een negatieve DCAD is een concept dat al 40 jaar bestaat. Met Bio-Chlor is een negatieve DCAD makkelijker te realiseren zonder dat koeien minder drogestof opnemen. In de VS gebruikt 60 tot 70 procent van de melkveebedrijven een methode om de DCAD te verlagen. Zo’n vier miljoen melkkoeien in de VS krijgen in de droogstandsperiode een rantsoen met Bio-Chlor.