Hittestress bij melkkoeien is ieder jaar weer een thema op het moment dat de warme dagen aanbreken. De eerste tekenen van hittestress bij melkkoeien beginnen zelfs al bij 18°C (o.a. afhankelijk van luchtvochtigheid). Melkkoeien beginnen dan meer te hijgen, meer te staan en drinken meer water.

Fris voer

Een melkkoe wil smakelijk en fris ruwvoer hebben. Op warme dagen vormt dit een grote uitdaging, omdat het voer voor het hek snel opwarmt. Met zuren kan dit verminderd worden. Maar water toevoegen heeft geen zin, want dit levert slechts voor korte duur resultaat op en versnelt zelfs de opwarming van het voer.

Naast dat de smakelijkheid van ruwvoer achteruit gaat, zorgt de vertering van het voer door de koe voor opwarming van het lichaam. Dit houdt ook nauw verband met het hijgen. Een direct gevolg is dat de productie achteruit gaat, omdat een groot deel van de energie, voornamelijk glucose, naar het “onderhoud” van de dieren zelf gaat.

Reproductie

Het toevoegen van glucose aan het rantsoen kan ervoor zorgen, dat de energievoorziening die nodig is voor de omzetting naar melk en eiwit, niet achteruit gaat. Hierdoor blijft de productie op peil en dit zal ook een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de eicel, hetgeen belangrijk is voor de reproductie.

De naweeën van de warme zomer van 2018 waren met name met betrekking tot de  vruchtbaarheid merkbaar. Dit komt omdat de eicel als gevolg de warmte van geringe kwaliteit is. Het kan tot 100 dagen duren, voordat de normale ovulatie weer hersteld is.

Natriumbicarbonaat is ook een veel toegevoegd mineraal tijdens de warme dagen. Natriumbicarbonaat wordt gebruikt om pensverzuring te voorkomen, maar door het ruwvoer fris en smakelijk te houden is dit overbodig. Een gevolg van het toedienen van dit mineraal is dat het de DCAD waarden sterk beïnvloedt, hetgeen niet altijd wenselijk is (hierdoor is er minder koolstof aanwezig voor de vertering van het voer). Er kan dus gesteld worden dat het een tegengestelde werking heeft.

Uiteraard is het fris houden van het ruwvoer en het toevoegen van extra glucose een onderdeel om hittestress te voorkomen. Het beschikbaar stellen van genoeg watervoorzieningen, de openheid van de stal en weidegang zijn ook belangrijke factoren.

Om de weerstand niet te verminderen is de opname van voeding essentieel. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor koeien. Hierdoor blijft niet alleen de productie op peil, maar ook de weerstand en vruchtbaarheid vallen niet terug. Het zorgt ervoor dat ze happy en fris blijven.