Geef je koe geen warme hap tijdens de warme dagen. De stijging van de temperatuur zorgt ervoor dat het rantsoen voor de koe sneller opwarmt en dit heeft mindere opname tot gevolg. En net tijdens deze warme dagen is een hoge opname van groot belang, omdat het koelen van het lichaam al veel energie kost.

Mierenzuur, propionzuur, sorbinezuur, benzoëzuur en azijnzuur

Meerdere gebufferde zuren zorgen voor een bredere aanpak van de schimmels en gisten die opwarming van het voer veroorzaken. Waar vaak alleen mierenzuur of propionzuur wordt toegepast, heeft dit ook maar vaak effect op 1 soort schimmel of gist. Met het direct toevoegen van azijnzuur, mierenzuur, benzoëzuur, sorbinezuur en propionzuur in 1 keer, wordt een breed scala aan schimmels en gisten aangepakt. Hierdoor blijft het voer smakelijk en fris voor de koe.

Waarom gebufferde zuren?

Gebufferde zuren zijn niet corrosief. Dit zorgt ervoor dat er geen schade aan mens en machine is. Zuren zijn van nature corrosief, maar door de dit te neutraliseren heeft dit geen nadelig effect op de machine. Zonder dat het effect voor aanpak van gisten en schimmels minder wordt.

Aanpak van hittestress

Hittestress bij melkkoeien heeft grote gevolgen. Verminderde vruchtbaarheid en vermindering van de melkproductie door minder opname van voer zijn de twee grootste nadelen van de oplopende temperaturen. Koeien zijn hard aan het werk om hun lichaam koel te houden, hierdoor komt er een verandering in het metabolisch systeem van de koe. Een koe is een ritme dier, dus wanneer er verandering optreedt heeft dit vaak direct gevolg op de melkproductie. Daarnaast zorgt hitte voor een minder aandeel glucose welke belangrijk is voor eicelkwaliteit, dus de vruchtbaarheid.

Wat te doen tijdens de warme dagen

Om het rantsoen fris te houden voor de melkkoe is het toevoegen van gebufferde zuren erg belangrijk. Dit kan met Cooldown. Cooldown bevat mierenzuur, propionzuur, azijnzuur, sorbinezuur en benzoëzuur. Allen gebufferd, dus niet corrosief. Meerdere zuren zorgen voor een bredere aanpak van broei.

Cooldown

  Gisten Schimmels Grambacteriën
Mierenzuur +++ - ++++
Azijnzuur + - +++
Propionzuur ++ ++++ -
Sorbinezuur ++++ +++ +++++
Benzoëzuur +++ - ++++

 

Om je koeien nog meer een steuntje in de rug te geven is het toevoegen van extra glucose bij het rantsoen een goede mogelijkheid om de vruchtbaarheid en drogestofopname niet in het geding te laten brengen. Lees meer over hittestress