Aantoonbaar minder verliezen met folie

Het gebruik van landbouwfolie met een zuurstofbarrière zorgt aantoonbaar voor een vermindering van inkuilverliezen en een verbetering van de aerobe stabiliteit van de kuil. 

De faculteit voor biowetenschappen van de Universiteit van Nottingham heeft in samenwerking met de vakgroep statistiek van de universiteit van Warwick 51 vergelijkingen tussen standaard landbouwfolie (polyethyleen) en verschillende folies met een zuurstofbarrière die worden toegepast als afdeksysteem voor sleufsilo’s, kuilen zonder wanden en silobalen, in een meta-analyse samengevoegd en geëvalueerd. De voornaamste criteria waren de verschillen in inkuilverlies en de aerobe stabiliteit van de kuil.

Resultaten

Daaruit kwamen de volgende resultaten naar voren:

  • Het gemiddelde verlies aan droge stof (DS) in de bovenste 10 tot 60 centimeter van de kuil bij sleufsilo’s en kuilen zonder wanden gedurende de opslag was bij gebruik van standaardfolie 195 g/kg en bij gebruik van folie met een zuurstofbarrière 114 g/kg (41 registraties).
  • Of de toplaag van de kuil nog vervoederd kon worden, werd subjectief beoordeeld. Hierbij werd onder de standaardfolie 107 g/kg DS als onbruikbaar beschouwd. Bij de kuilen met folie met een zuurstofbarrière was dit 29,6 g/kg DS (5 registraties).
  • De aerobe stabiliteit van de kuil met standaardfolie was 75 uur, terwijl de kuil met folie met een zuurstofbarrière tot 135 uur kwam (11 registraties).

Landbouwfolie en onderfolie

Folies combineren

De resultaten van de meta-analyse tonen aan dat folie met een zuurstofbarrière het verlies in de buitenste laag van de kuilen en balen vermindert. Tevens laten ze zien dat de aerobe stabiliteit van de bovenste laag van de kuil door de hoge luchtdichtheid van de folie toeneemt. De folie met een zuurstofbarrière kan toegepast worden als onderfolie in combinatie met landbouwfolie.

Bron: Melkvee.nl