De mais is op de meeste plekken gezaaid. De komende periode kan er een keuze worden gemaakt, als je op zandgrond zit, voor een gras-onderzaai-type. Specialist René Verhoeven: “Kies je voor een vanggewas of voor een extra grassnede? Dat is de keuze die de melkveehouder, eventueel samen met zijn loonwerker, kan te maken.”

Veel onderzaai types zijn snel groeiend, waardoor het gewas lang kan worden. Deze types worden veelal gekozen om ook nog een extra grassnede te behalen. “Het onderwerken na de extra snede is daardoor dit jaar her en der een aardige frustratie. De hergroei is zo snel gegaan dat het daardoor moeilijk is gebleken om de zode 1 keer goed onder te werken. Daarnaast nemen deze types ook veel vocht op, waardoor de grond sneller droger wordt en hiermee de ontwikkeling en de kwaliteit van de maisplant beïnvloed. Ook de voederwaarde van deze extra snede laat te wensen over.”

Kiest men voor een vanggewas, dan is het een traag groeiend type, die goed wortelt en daardoor meer stikstof vast kan houden in de bodem de juiste keuze. René Verhoeven: “Het voordeel hier ook van is dat het al na het 5e bladstadium ingezaaid kan worden. Hierdoor is er meer tijd over voordat het dicht is. Dit geeft ook meer flexibiliteit bij de loonwerker. Onderzaai traag heeft daarnaast een goede dekking van de bodem, is makkelijker onder te werken en is per hectare ook nog eens goedkoper.”