Als je de komende winter vlot wil melken, moet je nú zorgen dat de koeien zich weer kunnen herstellen van de hittedip, zodat ze met voldoende productie de winter in gaan. Dat adviseert ruwvoerspecialist Harrald Helmers van VisscherHolland. “Voer tijdelijk wat extra energie bij, want van de winter wil je die melk ook hebben.”

Veel melkkoeien hebben een beste tik gekregen in de afgelopen hete, droge periode. “Zowel qua melkproductie als qua conditie”, stelt Harrald Helmers. “Zaak is nu om de koeien gelegenheid te geven om zich weer te herstellen, zodat ze weer op productie kunnen komen voordat ze de winterperiode in gaan. Probeer tijdelijk even wat extra meel of bestendig vet bij te voeren aan het voerhek, zeker als je met een melkvoertabel werkt. Dit om de negatieve spiraal te doorbreken en terug te buigen. Wil je de komende winter voldoende liters hebben, dan moet je nu ingrijpen. Wacht niet tot eind augustus, want dan ben je te laat.”

Verteerbaarheid lager

Komende winter zal de voer- en energieopname cruciaal worden, aldus Helmers. De verteerbaarheid van het ruwvoer ligt dit jaar namelijk stukken lager dan andere jaren. Dat is het gevolg van de droogte, legt hij uit. De celwanden van de planten worden dan dikker en taaier. Dat leidt tot een hogere NDF-fractie en dus tot een lagere verteerbaarheid. De kuilen bevatten ook minder energie. “In de eerste en tweede snede speelde dit al, maar voor het ruwvoer dat nu nog geoogst moet worden, geldt dat des te meer.”

Om dit goed te managen, is het belangrijk om de kuilen voldoende vochtig te maken, voor een optimale vertering in de pens, zegt Helmers. “Streef bij de maïsoogst naar een drogestofpercentage van maximaal 35 procent, en haksel het gewas zo fijn mogelijk”, adviseert hij. Dat bevordert de conservering en komt de ontsluiting van het voer in de pens ten goede. Ook extra enzymen bij de maïskuil zijn dit jaar een aanrader. Die doen dan in de kuil alvast wat 'voorwerk' voor de pens.

Zodra het voer in de pens komt, willen de pensbacteriën namelijk aan de slag om dat te verteren. Maar om bij de celinhoud te komen, moeten ze eerst enzymen produceren die de taaie celwanden kunnen openbreken, legt Helmers uit. Voor die enzymenproductie is voldoende vocht nodig. “Als je dus te droog inkuilt, moet het voer eerst inweken in de pens. Hoe langer dat duurt, hoe langer de koe een vol gevoel heeft. Dat verlaagt de voeropname. Als je die enzymen al tijdens het inkuilen toevoegt, kunnen de pensbacteriën – in combinatie met extra energie – het voer sneller en efficiënter verteren, en kan de koe meer voer verwerken.” En dat heeft uiteraard een positief effect op de melkproductie.

Conclusie: de uitdaging voor komende winter wordt dus om goed in te spelen op de verteerbaarheid van de kuilen, en te zorgen voor een optimale voeropname. “Degenen die dat goed in de vingers hebben, kunnen blijven melken. Maar daarvoor moet je nu wel de juiste keuzes maken”, aldus Helmers.