In grote delen van Nederland is er dit jaar vele builenbrand in de maisvelden te zien. Dit is het gevolg van de droge periodes die dit jaar kende. Deze schimmel is niet direct schadelijk voor de melkkoe, maar bevordert wel de schimmeldruk en broei in de kuil. Dit komt mede doordat het langer duurt voordat de maiskuil conserveert.

In twee stappen naar een snellere conservering.

Door de kuil vast aan te rijden wordt zuurstof uit de kuil gedrukt. Dit is een eerste stap om de kuil eerder in de conserveringsfase te krijgen. Hanteer hierbij een drogestof percentage van 30-35%. Wordt de mais te droog ingekuild, dan is het lastiger aan te rijden. Indien de aanvoersnelheid te hoog ligt, overweeg dan een tweede trekker op de maiskuil mee te laten rijden.

Om de pH-daling te versnellen is het toevoegen van melkzuurbacteriën en azijnzuurbacteriën een tweede stap. Melkzuurbacteriën zorgen voor de snellere pH-daling en azijnzuurbacteriën remmen de groei van de schimmels die het gevolg zijn van builenbrand.

Verteerbaarheid van de mais

Mais is van nature een plant welke lastig te verteren is. Om dit te verbeteren en ervoor te zorgen dat de maiskuil beter wordt opgenomen in de pens van de koe, is het toevoegen van enzymen in de maiskuil een goede optie. Deze enzymen ‘weken’ de celwanden voor, waardoor pensmicroben sneller en efficiënter het voer verder kunnen verteren. Hierdoor stijgt de voeropname.