Er staat komend jaar ons waarschijnlijk nogal wat te wachten met de het voorstel van het ministerie. Hier kan met ruwvoer nu al op worden geanticipeerd. Kern is jong gras maaien. Elke 4 weken maaien, ongeacht de hoeveelheid om verhouting te voorkomen, zodat de verteerbaarheid hoog blijft. Ruwvoerspecialist Harrald Helmers legt het uit. Lees verder

De eerste koeien zijn halverwege maart naar buiten gegaan en menig koeiendans werd vertoond. Het weideseizoen is hiermee informeel begonnen. Door de ‘warme’ winter is het gras licht doorgegroeid en nu de eerste zonnestralen zich hebben aangediend, neemt het suikergehalte in het gras toe. Lees verder

*Als het ruwvoer op de kuilplaat of in de silo ligt, is er al veel tijd en werk in geïnvesteerd. Reden genoeg om de kostbare voederwaarde te koesteren. Een zuurstofdichte afdekking bepaalt het verschil tussen een goede en de beste kuil.* Lees verder

*Eigenlijk voer je als melkveehouder de pens van de melkkoe. De pensmicroben (pensflora) voeren vervolgens de koe. Het is daarom van wezenlijk belang dat deze pensmicroben optimaal en efficiënt bij de voedingsstoffen kunnen en de celwanden kunnen verteren.* Lees verder

*Onderzoek door Schothorst Feed Research bewijst dat door de toevoeging van Advance Gras inkuilmiddel het mogelijk is om 65 gram meer melkeiwit per koe per dag te behalen bij hoogproductieve koeien. * Lees verder

Het mestseizoen komt op vele percelen in Nederland laat op gang. Dit heeft te maken met het regenachtige weer. Doordat de mest laat op het land komt, kan het aandeel onbenutbaar eiwit in de kuil beïnvloed worden. Lees verder