Een goede droogstand vraagt om een zorgvuldige aanpak. In de droogstand vindt er een rantsoenwisseling en een grote hormonale verandering plaats. Een goede droogstand is cruciaal voor de levensloop van de koe en het kalf. Het vormt het fundament van de nieuwe lactatie en het potentieel van het ongeboren kalf. Lees verder

De weersomstandigheden zorgen ervoor dat de maïsoogst dit jaar veel eerder is dan normaal. Ruwvoerspecialist Harrald Helmers geeft tips waar op te letten om de maïs zo optimaal mogelijk te oogsten. Lees verder

Er zijn vele factoren van invloed op de kwaliteit van hooipakken, zoals het weer, drogestofpercentage en de baaldichtheid. Hierbij geven we vijf tips voor het optimaal persen van hooipakken. Lees verder

Veelal wordt grasland in het begin van het jaar of in het najaar vernieuwd. Er is hier dan doorgaans meer tijd voor en men is dan meer met het grasland bewerken bezig. Lees verder

Er staat komend jaar ons waarschijnlijk nogal wat te wachten met de het voorstel van het ministerie. Hier kan met ruwvoer nu al op worden geanticipeerd. Kern is jong gras maaien. Elke 4 weken maaien, ongeacht de hoeveelheid om verhouting te voorkomen, zodat de verteerbaarheid hoog blijft. Ruwvoerspecialist Harrald Helmers legt het uit. Lees verder

De eerste koeien zijn halverwege maart naar buiten gegaan en menig koeiendans werd vertoond. Het weideseizoen is hiermee informeel begonnen. Door de ‘warme’ winter is het gras licht doorgegroeid en nu de eerste zonnestralen zich hebben aangediend, neemt het suikergehalte in het gras toe. Lees verder